שאלות ותשובות

מזונות קטינים

אשתי ואני התגרשנו לפני כשנתיים, ויש לנו ילד בן ארבע. בהסכם הגירושין נקבע שאני אשלם מזונות עבור הילד בסך של 2,000 ₪ לחודש, כשהוסכם במפורש כי סכום זה כולל את רכיב המדור. לאחרונה, עבר בן זוגה החדש של גרושתי להתגורר עמה ועם בני. האם יש בכך כדי להצדיק את הפחתת דמי המדור?

אב חייב לשאת במדורו של בנו הקטין, כחלק ממזונותיו. פסק דין למזונות, כמו גם הסכם שקיבל תוקף של  פסק דין, לעולם אינם סופיים, וניתן לעתור לבית המשפט בתביעה להפחתת או הגדלת דמי המזונות, אם חל שינוי נסיבות מהותי מאז מתן פסק הדין, המצדיק את שינוי גובה דמי המזונות.

כשהסכמתם על גובה דמי המזונות שנקבעו בהסכם הגירושין, לקחתם בחשבון כי בדירה יתגוררו גרושתך ובנך בלבד. כיום, מתגורר בדירה אדם נוסף, אשר עליו להשתתף בתשלום שכר הדירה והוצאות הבית. לפיכך, יש הצדקה לעתור לבית המשפט להפחתת דמי המזונות, וסביר כי בית המשפט ייעתר לתביעתך.

הסדרי ראייה

אני גרוש מזה כחצי שנה, לאחר הליכי גירושין ממושכים ומכוערים. יש לי שני ילדים, ילד בן שמונה, וילדה בת חמש. על פי פסק הדין, אני זכאי לראות את הילדים פעמיים בשבוע, ובכל סוף שבוע שני. למיטב הבנתי, זהו ההסדר הנהוג. בכל פעם שאני בא לקחת את הילדים, גרושתי מערימה עלי קשיים, ובמקרים רבים הלכתי כלעומת שבאתי, מבלי לראות את הילדים. בשבתות המלחמה אפילו קשה יותר. כשהילדים בכל זאת אצלי, גרושתי מתקשרת לעיתים קרובות, ואינה מאפשרת לי לבלות עמם זמן איכות. אני קשור לילדים, והקשר עמם טוב מאוד. הילדים נקרעים ביני לבין גרושתי, ומשתדלים לרצות את שנינו, אך המצב אינו בריא להם. לכן, על מנת שלא לפגוע בהם, בדרך כלל אני נכנע ומוותר, על חשבון הזמן שלי איתם. מה עלי לעשות?

הסדרי ראייה הם פריבילגיה של האב, ואסור לאם למנוע מהאב לראות את ילדיו, הן מהבחינה המשפטית, והן מהבחינה הפסיכולוגית. הסדרי הראייה בין הילדים לאביהם חיוניים להתפתחותם התקינה של הילדים, ואין למנוע זאת מהם. באפשרותך לפעול בכמה מישורים. בהנחה ששיחה עמוקה עם האם לא תועיל, באפשרותך לפנות לבית המשפט בבקשה להורות לאם לקיים את הסדרי הראייה, ובמידה ובית המשפט העניק לפקידת הסעד סמכויות לקבוע את הסדרי הראייה, לפנות ישירות לפקידת הסעד. אפשרויות נוספות, אם כי קיצוניות מעט, היא פנייה למשטרה, בתלונה על הפרת הסדרי הראיה על ידי האם, או פנייה לבית המשפט על פי פקודת בזיון בית המשפט.

ידועים בציבור

אני נשוי מזה כעשרים שנה, ופרוד מזה כשנתיים. עדיין לא התחלנו ממש את הליכי הגירושין. מזה כשנה, אני מתגורר עם בת זוג, ומנהל עמה משק בית משותף. האם אנו יכולים להיחשב כידועים בציבור בעת שאני נשוי לאישה אחרת. האם לבת זוגי הנוכחית יש חלק ברכוש ובזכויות שאקבל, לאחר שאשתי ואני נסדיר את חלוקת הרכוש בינינו.

בהיעדר הוראה בחוק הקובעת אחרת, יכול  ידוע בציבור להיות נשוי לאחרת, להוציא כאשר יש הוראה ספציפית, למשל: חוק הירושה קובע כי הוראותיו חלות רק על ידועים בציבור שלא היו נשואים לאחר, בעת פטירת המנוח. באשר לעניין הרכוש, הרכוש שצברת עם אשתך במהלך נישואיכם, עד למועד הקרע (מכיוון שטרם החלתם בהליכים משפטיים, סביר שמועד הקרע יהיה רגע הפרידה), יאוזן ביניכם, ולבת זוגך הנוכחית אין חלק בכך. לעומת זאת, הרכוש שצברתם אתה וחברתך, במהלך חייכם המשותפים כידועים בציבור, יחולק ביניכם, בעת פרידה, על פי כללי הלכת השיתוף.

מזונות קטינים

הנני נשואה מזה מספר חודשים, בנישואין שהם פרק ב' לשנינו. אין לנו ילדים משותפים. לי יש שני ילדים מנישואים קודמים, ולבעלי שלושה ילדים, והוא משלם מזונות עבור שניים מהם, שהינם קטינים. אני רוצה ילד נוסף מבעלי, אך בעלי חושש כי במקרה של גירושין, ימצא עצמו חייב במזונות של בן נוסף. הוא התנה את הולדת הילד, בכך שאחתום בנוכחות עורך דין כי לא אתבע מזונות עבור הילד. כעיקרון, אין לי התנגדות. אני מאוד רוצה ילד. האם זה אפשרי?

חובתו של אב יהודי לשאת במזונות ילדיו, נובעת מהדין האישי החל עליו, הוא הדין היהודי – הדתי, היינו, דין תורה. חובה זו אינה תלויה בדבר, ואין נפקא מינה אם הורי הקטין נשואים, אם האב רצה בילד, אם האב מכיר בילד אם לאו, וכיוצ"ב. אינך יכולה לוותר על מזונות בנך, ובכל  מקרה תהיה לו זכות עצמאית לתבוע את מזונותיו מאביו. וויתור על מזונות קטין, אף אם נעשה בכתב, חסר תוקף משפטי.

אבהות

אני נשוי מזה כחמש שנים. בעת החתונה, אשתי הייתה בחודש השלישי להריונה. לאחרונה, יחסי עם אשתי התדרדרו, והיא הודתה כי בתחילת הקשר בינינו, היא נפגשה במקביל איתי ועם בחור נוסף. לאור הגילוי, הנני חושש כי הבת שנולדה לנו אינה בעצם בתי. למרות שאני רואה בה כבתי לכל דבר, אני רוצה לדעת את האמת. מה עלי לעשות?

עלייך לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה לעריכת בדיקה הנקראת "בדיקת רקמות". בית המשפט הדן בשאלה האם לבצע בדיקת רקמות, לוקח בחשבון כמה שיקולים, כשהשיקול המנחה הוא טובת הילד. מכיוון והריון היה לפני שנשאתם זה לזו, יש סיכוי סביר כי בית המשפט ייעתר לבקשתך.

אלימות במשפחה

בעלי ואני נשואים עשר שנים, ויש לנו שלושה ילדים. בעלי אדם קשה, רגזן, לא נוח, ותמיד היה כזה. לאחרונה, יחסנו התדרדרו, והוא התחיל להתנהג כלפיי באופן מחפיר. הוא צועק, מקלל, מעליב, ופעם אחת אף דחף אותי בחוזקה, ועד היום יש לי "סימנים כחולים" מהנפילה. אני מתלבטת אם לפנות לעורך דין ולהתחיל בהליך גירושין, אך עד אז, מה עלי לעשות? החיים בבית פשוט בלתי נסבלים!

התנהגות אלימה, מכל סוג שהוא, הן אלימות פיזית והן אלימות מילולית, היא בלתי נסבלת, ואסור לעבור עליה בשתיקה. לכן, ללא כל קשר לשאלת הגירושין, עלייך להגן על עצמך מפני בעלך, ולפנות למשטרה ללא דיחוי! בסמכות המשטרה להרחיק בן זוג אלים לימים ספורים בלבד, ולפיכך לקראת תום ימי ההרחקה, עלייך לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, לצורך הוצאת צו הגנה. לאור דחיפות העניין והסכנה הנשקפת, יינתן בדרך כלל צו ההגנה ב"מעמד צד אחד", כלומר, ללא נוכחותו של בן הזוג האלים. משמעות צו ההגנה היא, כי ייאסר על בעלך להיכנס לדירת המגורים, או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה. כמו כן, ייאסר עליו להטריד אותך בכל דרך ובכל מקום. לאחר מתן הצו, ייקבע בית המשפט דיון נוסף, במעמד שניכם, ובמועד זה יוחלט האם להאריך את תוקפו של צו ההגנה.

חשוב לדעת, כי ניתן להוציא צו הגנה נגד בן זוג, גם בגין התעללות נפשית מתמשכת בבן משפחה, או התנהגות באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו. צו הגנה לפי קריטריון זה, יינתן במעמד שני הצדדים, אלא אם כן בן הזוג האלים הוזמן כדין לדיון, אך לא התייצב.

משמורת קטינים

אשתי ואני נמצאים בהליכי גירושין, במשך מספר חודשים, ומתגוררים בנפרד במשך אותה התקופה. אשתי הגישה תביעה למשמורת שתי בנותינו הקטינות (הבת הגדולה בת חמש והבת הקטנה בת שנה וחצי), ובינתיים נקבעו הסדרי ראייה ביני ובין הבנות. הקשר ביני ובין הבנות הוא קשר קרוב וחם, וקשה לי מאוד עם הניתוק מהן. אני חושב שעדיף לבנות לגדול איתי. מה עלי לעשות כדי לקבל את המשמורת על הבנות?

עלייך להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה למשמורת הבנות. יחד עם זאת, עלייך לקחת בחשבון כי לפי "חזקת הגיל הרך", טובת הקטין מחייבת כי יהא במשמורתה של האם, עד הגיעו לגיל 6 שנים. אמנם, חזקה זו ניתנת לסתירה, אך יהיה עליך להוכיח, כי אשתך הינה "חסרת מסוגלות הורית". לשם כך יש צורך לעבור בחינות ומבדקים שונים, הכרוכים בעליות גבוהות, והתוצאות עלולות להיות מאכזבות. לכן, בשלב זה, סיכוייך לקבל את המשמורת על בנותייך הם אפסיים, וגם לאחר מכן, יהיה קשה מאוד להוציא אותן ממשמורת אמן. הצעד הנכון והיעיל ביותר עבורך, הוא להגיע עם אשתך להסדר, לפיו יורחבו הסדרי הראייה בינך ובין בנותייך, ובהיעדר הסכמה, להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה להרחבת הסדרי הראייה.

כתובה

התחייבתי בכתובה לשלם לאשתי מיליון שקלים, במקרה של גירושין. האם במקרה של גירושין, בית הדין הרבני יחייב אותי בסכום זה?

כתובה היא מסמך משפטי מחייב, לכל דבר ועניין, ובשנים האחרונות נוטים בתי הדין לחייב בכתובה יותר מאשר בעבר. יחד עם זאת, סכום של מיליון שקלים הוא מוגזם, בסמכותו של בית הדין להפחית את הסכום, וסביר כי סכום הכתובה אכן יופחת.

שאלות נוספות ניתן להפנות ישירות לעורכת הדין הדר פרידמן-קובארי באמצעות דף יצירת הקשר.

twitter-widget.com