אלימות במשפחה


אלימות במשפחה - כללי


הסטטיסטיקה לגבי מקרי האלימות בקרב המשפחה אינה מדויקת, אך השכיחות היא כל-כך גבוהה, שאנו יכולים להיות בטוחים שמדובר בתופעה חמורה ומשמעותית.

לאלימות במשפחה פנים רבות, החל באלימות מילולית, אלימות כלכלית ואלימות מינית, וכלה באלימות פיזית.

אלימות במשפחה היא תופעה הקיימת בכל השכבות הסוציו אקונומיות, אצל עולים ותושבים וותיקים, בכל העדות ובאוכלוסיות בעלות רמות השכלה שונות.

אלימות במשפחה גוררת במקרים רבים גילויי אלימות גם במהלך הגירושין, אם כי קיימים גם מקרים בהם בני זוג, שלא היו אלימים במהלך תקופת הנישואין, הופכים לאלימים ומבצעים מעשי אלימות חמורים במהלך הגירושין.

כיצד לנהוג במקרה של אלימות במשפחה 


עם קרות אירוע של אלימות, או כאשר יש חשש להתרחשות אירוע אלים, עלייך לנקוט כמה פעולות דחופות על מנת להגן על עצמך מפני אירוע אלימות נוסף, מתוך ידיעה ברורה כי אין זהו אלא עניין של זמן, עד לקרות אירוע כזה.

להלן מספר צעדים ראשונים שעלייך לבצע, על מנת להגן על עצמך מפני בן זוג אלים:

 • פנייה למשטרה – צעד ראשון והכרחי הוא פנייה לתחנת המשטרה הקרובה לאזור מגורייך, לצורך הגשת תלונה בגין אלימות. חשוב לדעת, כי בסמכותה של המשטרה להרחיק מהבית בן זוג אלים, למשך מספר ימים בלבד.
 •  פנייה לבית המשפט לצורך הוצאת צו הגנה – החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א – 1991, הסמיך את בתי המשפט לענייני משפחה, בתי משפט השלום, ובתי הדין הרבניים, ליתן צו הגנה, במקרים של אלימות במשפחה.
  • הוצאת - צו הגנה


   • עשה זאת בעצמך" - ניתן להגיש בקשה למתן צו הגנה ללא ייצוג משפטי. יחד עם זאת, במקרים רבים מקרה של אלימות יכול להיות "המסמר האחרון בארון הקבורה של הנישואין", ולהוביל לגירושין. אשר על כן, לפנייה לעורך דין מומחה בתחום בשלב הזה, חשיבות מכרעת. על מנת לקבל צו הגנה נגד בן זוג אלים, יש לצרף לבקשה את אישור הגשת התלונה במשטרה, אישורים רפואיים וכל מסמך שיש בו כדי להעיד על אירוע האלימות, ולנסח את הבקשה בצורה נכונה. מה שנכתב בבקשה ילווה אותך בכל הליך הגירושין, ולפיכך יש להתנהל באופן זהיר וחכם, שישרת את האינטרסים שלך בהליך כולו, ולא רק באופן נקודתי, לשם הוצאת צו ההגנה.
   • הגשת הבקשה בהקדם האפשרי - אין להשתהות בפנייה לבית המשפט, ויש לפנות לבית המשפט במהירות האפשרית. ככל שעבר זמן ממושך יותר בין האירוע האלים לבין הגשת הבקשה למתן צו הגנה, גדלים הסיכויים כי בית המשפט ידחה את בקשת הצו.
   • צו במעמד צד אחד - לאור דחיפות העניין והסכנה הנשקפת, יינתן בדרך כלל צו ההגנה ב"מעמד צד אחד", כלומר, ללא נוכחותו של בן הזוג האלים. משמעות צו ההגנה היא, כי ייאסר על בן הזוג האלים להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה. כמו כן, ייאסר עליו להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום. לאחר מתן הצו, ייקבע בית המשפט דיון נוסף, במעמד שני הצדדים, ובמועד זה יוחלט האם להאריך את תוקפו של צו ההגנה.
   • מתי יינתן צו הגנה– בית המשפט המוסמך רשאי ליתן צו הגנה נגד אדם, אם התקיים אחד מהמקרים שלהלן:
    • בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין.
    • התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.
    • התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

צו הגנה לפי קריטריון זה, יינתן במעמד שני הצדדים, אלא אם כן בן הזוג האלים הוזמן כדין לדיון, אך לא התייצב.

   • הטלת התחייבות לקבלת טיפול כחלק מצו ההגנה - במסגרת מתן צו ההגנה, בית המשפט רשאי גם לדרוש ערובות לקיום הצו וערובות להתנהגות טובה. במסגרת זו, בית המשפט מוסמך גם לדרוש להורות כי מי שכנגדו הוצא הצו ייתן התחייבות לשם קבלת טיפול מגורם שיקבע בית המשפט. לצורך הטלת ההתחייבות לקבלת טיפול, בית המשפט נדרש לקבל קודם כל תסקיר בכתב מאת פקיד סעד, כי המחויב על פי הצו מתאים לטיפול, מסכים ומבין את תנאיו ואת מהותו של הטיפול, וכי קיימת מסגרת לטיפול בו.
    לאחר מתן צו ההגנה עם ההתחייבות לקבלת טיפול, בית המשפט יורה על מסירת דיווח על התקדמות הטיפול, במועדים ובדרכים שייקבע.
   • תוקף הצו - צו הגנה ניתן לתקופה של עד שלושה חודשים, שבסיומה מתקיים דיון כדי לבחון האם יש להמשיך את תוקף הצו או לא. ניתן להאריך את צו ההגנה בכל פעם בשלושה חודשים, עד תקופה מרבית של שנה, אך כל תקופה של מעל שישה חודשים דורשת "נימוקים מיוחדים" אותם בית המשפט צריך לנמק בהחלטתו.
   • מסירת צו ההגנה לצד השני - לאחר שבית המשפט נותן צו הגנה, יש למסור את החלטת בית המשפט לבן הזוג ולהודיע לו כי הוא הורחק מן הבית ומוזמן להתייצב לדיון שנקבע בבית המשפט.
   • במקרה של הפרת צו ההגנה על ידי בן הזוג - במידה ובן הזוג האלים הפר את הוראות צו ההגנה שניתן על ידי בית המשפט, עלייך לדווח על כך באופן מיידי למשטרה. המשטרה רשאית לעצור את בן הזוג האלים בגין הפרת צו ההגנה. לעניין זה, אין זה רלבנטי אם האדם הנפגע ''ויתר'' או הסכים שהמטריד לא יקיים את הוראות הצו.

האופי המיוחד של עבירות אלימות במשפחה, המתרחשות בצנעת הפרט, מקשה מאוד להוכיחן. בתי המשפט לא ירחיקו בנקל אדם מביתו, רק בשל מצב מתוח בבית, קל וחומר במידה והצדדים מנהלים הליכי גירושין. בית המשפט חייב לשקול את כל האלטרנטיבות האפשריות בטרם ישלול מאדם את קניינו, וכדברי סגן הנשיא השופט ח. פורת בר"ע 20837/99: "נכון שאין לתת בקלות יתר צווי הגנה מאחר והם פוגעים במי שניתן נגדו הצו, אולם מצד שני אין לשכוח שהחוק הוחק על מנת למנוע אלימות במשפחה ולאפשר מגורים ללא חשש מאלימות, איומים, התעמרות, פגיעה נפשית או התנהגות אשר אינה מאפשרת לבן משפחה ניהול סביר ותקין של חייו. מי שפוגע פגיעות אלה לא יכול לטעון שזכותו הקניינית נפגעת".

על מנת לשפר את הסיכויים להוצאת צו הגנה, מומלץ לפעול כדלקמן:

 • מומלץ להכין, מבעוד מועד, מכשיר הקלטה ולתעד את האלימות. תיעוד כזה יקל על הגשת תלונה במשטרה, על הוכחת התלונה, ועל הרחקת בן זוג אלים מדירת המגורים.
 • אם יש סימנים פיזיים לתקיפה יש לתעדם ולצלמם. אם הוזמנה משטרה, יש להראות את הסימנים לשוטרים ולבקש כי אלו יתועדו. לתמונות יש חשיבות מכרעת בהליכים אשר יתקיימו בשלב מאוחר יותר במשטרה ובבית המשפט.
 • יש לדאוג לקבל טיפול רפואי, מוקדם ככל הניתן, גם אם מדובר בפגיעה קטנה. לתיעוד רפואי של הפגיעות בסמוך לאירוע יש חשיבות מכרעת.

 

twitter-widget.com