בגידות


גירושין - בגידות רקע כללי


קיימים הבדלים תהומיים באשר לאופן בו מתייחס בית המשפט לענייני משפחה לבגידה, ולאופן בו מתייחס לכך בית הדין הרבני. "מרוץ הסמכויות" בא לידי ביטוי ביתר שאת כשמעורבת בגידה, ואין זה משנה מי הוא הצד הבוגד.

בית המשפט לענייני משפחה אינו מייחס כל משמעות לבגידה, וידון בסכסוך באופן ענייני, על פי כללי המשפט, החקיקה והפסיקה. בית הדין הרבני, המחויב לפסוק בעניינים שאינם מענייני המעמד האישי על פי הדין האזרחי החל (בעיקר בענייני רכוש וממון) אינו תמיד נוהג כך בפרקטיקה. מכל מקום, צד שבגד לא יזכה לאהדה רבה בבית הדין הרבני.

בגידה אינה בהכרח "סוף העולם", ולא תמיד מובילה לסיום קשר הנישואין. לכן, אם חשפתם בגידה, עליכם לשאול את עצמכם לאן מועדות פניכם, לגירושין, או שמא לשלום בית ולשיקום חיי הנישואין. גם אם החלטתם שלא להתגרש מבן הזוג, ייתכן כי בן זוגכם מחזיק בדעה שונה מזו שלכם, והוא הולך לכיוון של גירושין. לכן, אל תחשפו את עצם הידיעה על הבגידה, בטרם פנייה לעורך דין מומחה בתחום. זכרו, כי תמיד קיימת סכנה שבן הזוג "עם רגל אחת בחוץ", ועליכם להתכונן לגרוע מכל. מומחה בתחום יסייע לכם להבין את השלכות הבגידה, יבהיר לכם את מצבכם המשפטי, ויתכנן עבורכם תכנית פעולה, שתשיג במהירות וביעילות את המטרות שהצבתם לעצמכם.

דיני משפחה בן זוגי בגד בי – מה עלי לעשות?

חשוב לזכור, כי לבגידה השלכות משפטיות וכלכליות של ממש. מעבר לברור מאליו, לפיו בית הדין לא יראה בעין יפה בגידה, בגידה מתורגמת למונחים של כסף – פשוט כך! למשל, אם תצליח להוכיח כי אשתך בגדה בך, תהא פטור מחובתך לשאת במזונותיה, במידה והייתה זכאית לכך (למשל, אישה שאינה עובדת). לכן, אם חשפתם בגידה, אסור לכם לפעול לפי אמוציות, אלא לעצור, לקחת רגע למחשבה, ולפעול באופן שקול וחכם. פעולה אימפולסיבית ללא מחשבה, תעלה לכם ביוקר! להלן מספר כללים, המהווים "עזרה ראשונה", במקרה של חשיפת בגידה:

  • אל תחשפו את גילוי הבגידה, אל תיכנסו למריבות ועימותים עם בן הזוג, ובוודאי שאל לכם לאיים בהגשת תביעות ובפנייה לערכאות השיפוטיות. זכרו, כי בגידה יש להוכיח, וחשיפת הבגידה בטרם עת, תקשה עליכם לאסוף ראיות לעצם הבגידה.
  • חושדים בבגידה? אל תמהרו לחוקר פרטי. חוקר פרטי כרוך בהוצאות גבוהות, לעיתים התוצאות אינן מספקות, וההשלכות המשפטיות מוגבלות. עליכם לדעת, כי שימוש בשירותיו של חוקר פרטי, עלול לסבך אתכם בפלילים, במקרים בהם נעשו מעקבים ו/או האזנות בניגוד לדין. היוועצות בעורך דין מומחה בתחום, תבהיר לכם בצורה ברורה, אילו ראיות ניתן לחשוף, ומה מידת קבילותן ומשקלן בערכאות השיפוטיות.
  • הקלטת הצד השני היא דרך טובה להשגת ראיות, בעיקר אם הצלחתם להקליט את בן הזוג כשהוא מודה בבגידה. יחד עם זאת, הקלטה בניגוד לדין, למשל, כשאינכם צד לשיחה, עלולה לסבך אתכם בפלילים. גם צילומים במצבים מסוימים, תוך פגיעה בפרטיות, מהווים עבירה פלילית.
  • אל תהיו פזיזים בפנייה לערכאות השיפוטיות. ההחלטה לאיזו ערכאה שיפוטית לפנות, בעיקר כשמעורבת בגידה, היא החלטה גורלית. פנייה לערכאה השיפוטית שלא בחוכמה, עלולה להסב נזקים, שיהיה קשה מאוד להתמודד עמם אחר כך.

ההשלכות המשפטיות

רכוש - חוק יחסי ממון בין בני זוג, אינו מייחס חשיבות לגורם שהוביל למשבר ולפירוק הנישואין, והזכויות הרכושיות של צד שבגד לא תפגענה. הרציונאל העומד מאחורי החוק וההלכות בעניין זה, ברור. לא ייתכן שנשלול מצד שבגד את הרכוש המשותף שנצבר בחיים המשותפים.

רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים יתחלק (לרוב) בחלקים שווים בין הצדדים, והדברים אמורים גם לגבי חובות משותפים. יחד עם זאת, צד שבגד, ויצר חובות הקשורים לבגידה, יהיה האחראי הבלעדי לסילוק החובות.

ענייני הרכוש, אינם חלק מענייני המעמד האישי, ולכן, בית הדין הרבני חויב לפסוק על פי הדין האזרחי, כך שצד שבגד, לא יאבד את זכויותיו הרכושיות.
בפועל, החלטת בית הדין הרבני לעניין הרכוש, במקרה של בגידה, תלויה בכמה משתנים, ביניהם, הנסיבות הספציפיות של בני הזוג, מידת הוכחת הבגידה, השקפת ועמדת בית הדין הרבני הדן בתיק, וכיוצ"ב.

לאחרונה, נתן בית הדין הרבני הגדול פסק דין, לפיו אישה שבגדה איבדה חלק מזכיותיה ברכוש. בית הדין הרבני הגדול עשה שימוש בסעיף 8 לחוק יחסי ממון, לפיו, בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני, הדן בחלוקת רכוש בין צדדים, רשאי, בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, לקבוע כי איזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה בחלקים שווים, אלא ביחס אחר שייקבע. זהו פסק דין תקדימי, והשאלה המתעוררת בהקשר זה היא, האם בתי הדין הרבניים יפסקו באופן דומה, כאשר הבעל הוא האשם בבגידה?

בכל מקרה, לשאלה באיזו ערכאה שיפוטית ידונו ענייני הרכוש, חשיבות מכרעת והתוצאה בכל ערכאה יכולה להיות שונה.

משמורת ילדים - משמורת הילדים נקבעת על פי טובתם, בדרך כלל לאחר קבלת תסקיר סעד והמלצות רשויות הרווחה. לבגידה אין כל השלכה לעניין משמורת הילדים והסדרי ראייתם, והדברים נכונים הן באשר לבית המשפט לענייני משפחה, והן באשר לבית הדין הרבני. בית הדין הרבני יראה אמנם את הבגידה בחומרה רבה, אך אין לכך נפקות לעניין משמורת הילדים.

מזונות אישה - אישה שבגדה, אינה זכאית למזונות אישה מבעלה. שלילת הזכות לקבלת מזונות אישה, אינה עניין של מה בכך, ויש להוכיח בגידה באופן חד משמעי. טענה בעלמא, חסרת ביסוס בראיות, או השערה בלבד, אינן מספיקות. יחד עם זאת, מידת ההוכחה שונה בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני, ולכן יש חשיבות רבה לערכאה השיפוטית בה ידונו בעניין מזונות האישה, במקרים של בגידה.

מזונות ילדים - אישה רשאית לתבוע מהבעל מזונות ילדים, בשמם של הילדים, מכוח היותה האפוטרופסית הטבעית שלהם.
בגידה אינה פוגעת בזכות הילדים למזונותיהם, ולא מונעת מהאישה את הזכות לתבוע בשמם!

כתובה - אישה, שהוכח כי בגדה בבעלה, תאבד את זכותה לכתובתה ולתוספת כתובתה.

twitter-widget.com