הסדרי ראייה

גירושין  הסדרי ראייה
עורך דין מומחה - הסדר ראייה

הסדרי הראייה בין ההורה שאינו משמורן לבין ילדיו, הנמצאים בחזקתו של ההורה המשמורן, נקבעים על ידי הערכאה השיפוטית אליה הוגשה התביעה להסדרי הראייה, בדרך כלל לאחר קבלת המלצות פקיד/ת סעד.

הסדרי הראייה יכולים להיקבע בהסכמה על ידי שני ההורים, ולאחר אישור הערכאה השיפוטית, ניתן להסדרי הראייה תוקף של פסק דין.
דין פסק דין להסדרי ראיה כדין פסק דין למשמורת, ככל שהעניין נוגע לשינוי הסדרי הראייה, דהיינו, ניתן לשנות פסק דין או הסכם להסדרי ראייה, אם חל שינוי נסיבות המצדיק בדיקה מחודשת של טובת הקטין.

הסדרי ראייה מקובלים


ימי חול - הסדרי הראייה המקובלים הם פעמיים באמצע השבוע, משעות אחר הצהריים ועד שעות הערב, בימים ובשעות קבועים. ככל שהילדים גדולים יותר, מתאפשרת לינתם מחוץ לבית ההורה המשמורן, גם בימי חול. ההורה שאינו ההורה המשמורן, מחזיר את הקטין, לאחר הביקור, ישירות למוסד החינוך. באופן זה, חווים ההורה והקטין שהייה ממושכת, המאפשרת יצירת קשר עמוק יותר. במקום בילוי קצר בקניון, יכול האב לקחת את הקטין לביתו, להכין עמו שיעורים, להשכיבו לישון, ולהחזירו למחרת למוסד בו מתחנך הילד. סידור זה מסייע להעמקת ויציבות הקשר, בין הקטין להורה שאינו ההורה המשמורן.

שבתות – נהוג לקיים את הסדרי הראייה בכל סוף שבוע שני, בדרך כלל לפני כניסת השבת, ועד מוצאי שבת, או עד יום ראשון, אז יוחזר הקטין ישירות למוסד החינוך.

חגים וחופשות – נהוג לחלק את החופשות לסירוגין, באופן בו הקטינים ישהו עם האם בחג אחד, ושנה שלאחר מכן, יבלו בחג זה עם אביהם, בצורה מחזורית.

נסיעה לחו"ל – בדרך כלל, נסיעה לחו"ל טעונה הסכמה מראש ובכתב של שני ההורים. יש המוציאים, בהסכמה, צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד הקטינים, ומבטלים אותו, בכפוף למתן ערבויות על חזרתם של הקטינים ארצה.

מה עושים במקרה של הפרת הסדר הראייה


מומלץ מאוד לא לפגוע בהסדרי הראייה, ולא להשתמש ב"משחקי אגו" על חשבון טובת ילדיכם. כדאי להקפיד לשמור על הסדרי הראייה, לקחת ולמסור את הקטינים בזמן שנקבע. טובת הקטינים מחייבת ביטחון ויציבות, שמושגים, בין היתר, על ידי כך שהקטינים יודעים כי זמן קבוע מוקדש לבילוי עם ההורה, שאינו ההורה המשמורן.

הבאת הקטין בשעות לא מוסכמות או לקיחתו בזמנים לא צפויים, עלולים לגרום להסלמת היחסים בין הצדדים, שיכולה להביא לידי התערבות המשטרה ויצירת אווירה עכורה. זכרו, כל מהלך שנועד ליצור יתרון על גבי הילדים, יגרום להם נזקים שיהיה קשה מאוד, אם בכלל, לרפא.

יחסים טובים בין ההורים יקלו בעתיד על ההתמודדות עם התנאים שנוצרו. כך לדוגמא: כאשר הורה יהיה מעוניין לקחת את הקטין לחופשה בחו"ל, הוא לא יצטרך להיתקל בצו עיכוב יציאה מהארץ לקטין, שימתין לו במשטרת הגבולות.

הפרת הסדרי הראייה על ידי האב


הסדרי הראייה בין האב לקטינים היא פריבילגיה של האב, וקשה מאוד לאלץ אב לקיים את הסדרי הראייה. האופציה העומדת בפני האם היא פנייה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, בבקשות כדלקמן:

  • בקשה לנקיטת סנקציות כלכליות נגד האב – בדרך כלל החזר הוצאות כספיות שהאם נאלצה להוציא כתוצאה מאי קיום הסדרי הראייה במועדים שנקבעו, לרבות, תשלום למטפלת, בייביסיטר וכיוצ"ב
  • בקשה על פי פקודת ביזיון בית המשפט – במסגרתה ניתן לבקש להטיל על האב קנס בכל פעם שיפר את הסדרי הראייה
  • תביעה להגדלת המזונות - במקרים קיצוניים, בהם האב מפר את הסדרי הראייה כעניין שבשגרה, ניתן לפנות לערכאה המוסמכת בתביעה להגדלת מזונות, וזאת לאור העובדה שהנטל הכלכלי על האם גדל, מהטעם שאילו היה האב לוקח את הקטינים במועדים שנקבעו, היה דואג לצורכיהם מאמצעיו. היות והאם נאלצת לשלם עבור צורכי הקטינים בזמנים שהם אמורים להיות עם האב, יתכן ויש בכך כדי להצדיק את הגדלת דמי המזונות.

הפרת הסדרי הראייה על ידי האם


קיימות דרכים שונות באמצעותן יכול אב לאכוף את הסדרי הראייה בינו ובין הקטינים, על פי ההסבר שלהלן:

  • כאשר הערכאה המוסמכת העניקה לפקידת הסעד סמכויות לקבוע את הסדרי הראייה, ניתן לפנות אליה בבקשה לדרוש מהאם לקיים את הסדרי הראייה, על מנת למנוע פנייה לבית המשפט
  • פנייה למשטרה – ניתן להתלונן במשטרה, כאשר התלונה מגובה בהחלטת הערכאה השיפוטית, ויש לשים לב כי מדובר בהחלטה מקורית, או החלטה שנושאת חותמת "נאמן למקור" של הערכאה השיפוטית
  • בקשה על פי פקודת ביזיון בית המשפט.
twitter-widget.com