הסכם ממון

הסכם תרום חתונה - הסכם ממון
הסכם ממון

כללי

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973, מסדיר את המשטר הרכושי החל על בני זוג במקרה של גירושין או פטירה, והוא חל על הזוגות שנישאו לאחר 01/01/1974. על פי החוק, עם פקיעת הנישואין, יתחלק כל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במשך הנישואין, בחלקים שווים ביניהם, להוציא במקרים הבאים:

  • נכסים שהיו שייכים למי מבני הזוג, ערב הנישואין, או שקיבל במתנה או בירושה בתקופת הנישואים – נכסים אלו לא יאוזנו בין הצדדים, והם יישארו בבעלותו הבלעדית של בן הזוג שהנכסים בבעלותו
  • גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבן הזוג בשל נזק גוף או מוות – זכויות אלה לא יאוזנו ויישארו לצד הזכאי להם
  • נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם

מדוע יש צורך בהסכם ממון?

זוגות רבים סבורים, כי הסכם ממון עלול "להרוג את הרומנטיקה", ולהעכיר את האווירה. יתכן שיש בכך מן הצדק, אך בוודאי תסכימו שעדיף מעט חוסר נעימות עכשיו, מאשר מלחמות חורמה והתכתשויות ממושכות ויקרות בבית המשפט, אחר כך.

זוגות צעירים העומדים לפני נישואין, סבורים, בטעות, כי כשאין נכסים אין כל סיבה לערוך הסכם ממון. זוהי מחשבה מוטעית, היות והסכם ממון יכול להסדיר את חלוקת הרכוש בין הצדדים, במקרה של גירושין, גם לגבי נכסים עתידיים וזכויות שטרם באו לעולם. למשל, ניתן לקבוע בהסכם ממון, כי במקרה של גירושין, כל צד יישאר עם הזכויות הסוציאליות שנצברו על שמו במקום עבודתו, ולצד השני לא יהיה חלק בזכויות הנ"ל.

בהסכם ממון ניתן לקבוע כי יחול שיתוף מלא ברכוש שכל אחד מהצדדים יצבור במהלך החיים המשותפים.

הסכם הממון יכול לקבוע שיתוף מלא בנכסים שנצברו במהלך הנישואין, ולהחריג נכס מסוים למשל דירה או עסק. ניתן לקבוע בהסכם ממון כי לצד אחד יהיה חלק יחסי גדול משל השני בנכס מסוים, בדרך כלל בדירה, במקרה שצד אחד השקיע בדירה סכום גדול יותר מהצד השני.

גם אם כרגע, אתם בוטחים ומאמינים בבן זוגכם, וסבורים שהוא לא יבקש לעצמו את רכושכם ו/או כספכם, המציאות הוכיחה אחרת, וכדאי לכם למנוע מצב בו בעת גירושין, בן הזוג ינצל את טוב לבכם דאז, ואתם תאבדו חלק ניכר מזכויות שהיו שייכות לכם ערב הנישואין.

בהסכם ממון ניתן לקבוע הפרדה רכושית מוחלטת במהלך הנישואין, ובעת פרידה.

בהסכם ממון ניתן לקבוע כי השיתוף יחול רק לגבי הרכוש או הכספים שהצדדים ירשמו בפועל על שם שניהם.

בנישואין שהם "פרק ב'", מומלץ לערוך הסכם ממון מכמה טעמים. סביר שרכשתם נכסים וזכויות, ואתם נכנסים לקשר הנישואין עם ממון כזה או אחר. אמנם, חוק יחסי ממון מגן על רכוש שהיה שייך לכם ערב הנישואין, אך קיימים מקרים בהם האבחנה אינה חד משמעית. למשל, דירה שנרכשה לפני הנישואין, אך נמכרה ובמקומה נרכש נכס אחר – דינו כנכס שנצבר במהלך הנישואין, ובעת פקיעת הנישואין הוא יאוזן בין הצדדים. הסכם ממון יכול להבטיח כי הדירה, אך גם פירותיה וגם נכס שיירכש תחתיה, יהיו שייכים לצד שהדירה הייתה בבעלותו מלכתחילה.
הסכם ממון מגן על ילדים מנישואין קודמים, כך שאם ההורה שנישא מחדש יחתום על הסכם ממון עם בן זוגו, המבטיח את חלקו ברכוש, במקביל לעריכת צוואה, יבטיח כי בן הזוג לא יקבל מחצית מהרכוש מכוח חוק יחסי ממון , אלא אם כן הוא יורש על פי צוואתו של בן הזוג.

הסכם ממון הוא הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מזו הקבועה בחוק, במקרה של פקיעת הנישואין, ולכן, אם אינכם מקבלים עליכם את המשטר הממוני שהחוק מחיל, עליכם לערוך הסכם ממון, בטרם נישואיכם זה לזו.

תוקף משפטי

הסכם ממון חייב להיעשות בכתב, והוא חייב לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני. הסכם שנעשה לפני הנישואין, ניתן לאשר אותו גם אצל נוטריון או אצל רשם הנישואין. הסכם ממון שלא קיבל תוקף, ולא אושר כדין, הוא חסר תוקף משפטי.

ייעוץ משפטי

הסכם ממון הינו צופה פני עתיד, ואין לו כל משמעות אלא במצב של פקיעת הנישואין. לכן, כל עוד האהבה פורחת, הסכם הממון הוא פיסת נייר ותו לא. ואולם, בעת פרידה וגירושין, הסכם הממון עליו חתמתם הוא שיכריע את אופן הגירושין. הסכם ממון שנוסח כהלכה, ענה על כל בעיה שהייתה עלולה להתעורר, ו"סגר את כל הפינות", יבטיח לכם גירושין קלים, מהירים ובעיקר זולים.
הסכם ממון שנעשה בחוסר מיומנות ולא באמצעות עורך דין מומחה בתחום, עלול לעלות לכם ביוקר. לכן, מומלץ שלא לחסוך עכשיו, וכדאי להתייעץ עם עורך דין מומחה, על מנת להגיע להסכם ממון מאוזן ומכובד, אשר יגן על האינטרסים של שני הצדדים.

הסכם לחיים משותפים

על ידועים בציבור חלה "חזקת השיתוף", לפיה, קיימת הנחה, שבני הזוג החיים ביחד, מתכוונים לשתף אחד את השני ברכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים. כאשר בני הזוג מעדיפים לחיות כידועים בציבור, מומלץ להסדיר את כלל ההיבטים המשפטיים הנובעים ממערכת היחסים הזוגית, ולערוך "הסכם לחיים משותפים", שיסדיר את אופן החיים המשותפים וכן את אופן הפירוד. הסכם זה, אינו כפוף לאישור בית המשפט, וכעיקרון, הוא תקף מרגע חתימתו. יחד עם זאת, מומלץ לאשר הסכם זה בבית המשפט לענייני משפחה.

הסכם גירושין

כללי

מטרת הסכם הגירושין היא להסדיר את כלל העניינים והמחלוקות הנובעים מנישואיהם ומפרידתם של בני זוג, זה מזו. גירושין בדרך של הסכם גירושין מונעים הליכים משפטיים ממושכים, עוגמת נפש והוצאות כספיות מיותרת.

הדברים אמורים ביתר שאת, במקרה שיש לכם ילדים משותפים. הליך הגירושין אינו פשוט עבור ילדיכם, והם חווים תקופה קשה ומבלבלת. גירושין בדרכי נועם, מחוץ לכותלי בית המשפט, יסייעו לילדיכם להתגבר על הקשיים, ויעניקו להם תחושה של יציבות וביטחון. זכרו, כי "יש חיים לאחר הגירושין", וסיום החיים המשותפים בדרך מכובדת, יקל על המשך התנהלות החיים לאחר מכן, בעיקר כשיש לכם ילדים משותפים, הקושרים אתכם לבן הזוג, במידה זו או אחרת, לכל ימי חייכם.

לכן, אם עומד מולכם פרטנר מתאים, שמוכן לשבת למשא ומתן כן והוגן, מתוך מטרה להגיע להסכמות מקובלות ולשביעות רצון שניכם, מצבכם טוב.

על הסכם גירושין ניתן לחתום בכל עת, גם אם הנכם מצויים בעיצומו של הליך גירושין, ועניינכם מתנהל בערכאות השיפוטיות, כך שאף פעם לא מאוחר לחתום על הסכם גירושין.

הסכם גירושין אינו עניין של מה בכך, וגם אם הינכם סבורים כי הגעתם להסכמות מלאות, עליכם להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום, על מנת שיסייע לכם להסדיר את כלל המחלוקות והעניינים, לרבות כאלו שלא חשבתם עליהם בעצמכם. טעות בניסוח ההסכם או השמטת פרט חיוני, עלולים לעלות לכם ביוקר מאוחר יותר, לגרום למחלוקות מיותרות, ולהביאכם בחזרה לפתחו של בית המשפט.

אישור הסכם הגירושין

לאחר החתימה על הסכם הגירושין, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, על מנת לקבל אישור ותוקף של פסק דין להסכם הגירושין. ללא אישור זה, אין להסכם הגירושין תוקף משפטי, והוא אינו מחייב את הצדדים, גם אם שניכם חתומים עליו.

במעמד אישור הסכם הגירושין, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, מוודא כי הצדדים הבינו את משמעות ההסכם ואת תוצאותיו. האישור אינו ניתן באופן אוטומאטי. כך למשל, כאשר צד מוותר על חלקו ברכוש, יבדוק השופט האם הוא עושה זאת מתוך הבנה ורצון חופשי, או שמא תחת כפיי ועושק. אם השתכנע השופט שהצדדים הבינו את תוכן ההסכם ומשמעויותיו, יאשר אותו וייתן לו תוקף של פסק דין. מרגע האישור, יש בידכם פסק דין לכל דבר ועניין.

כאשר בית המשפט לענייני משפחה מאשר את הסכם הגירושין, האישור אינו תקף לגבי הסעיפים הנוגעים לגירושי הצדדים. לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני גירושין, ולכן, לאחר שבית המשפט לענייני משפחה נתן תוקף של פסק דין להסכם הגירושין, על הצדדים לפנות לבית הדין הרבני, על מנת שייתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להתגרש, ולהסדיר את הגט.

העניינים שיש להסדיר בהסכם הגירושין

הסכם הגירושין אמור לטפל ולהסדיר את כל העניינים והמחלוקות הנובעים מנישואי הצדדים, ומפרידתם זה מזו, על פי הפירוט שלהלן:

  • חלוקת הרכוש - בהסכם הגירושין יש להתייחס לכל ההיבטים הרכושיים, לפרט באופן מלא ומדויק את הרכוש המשותף, ואת אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים, לרבות: דירת מגורים, זכויות סוציאליות, כספים וחסכונות, רכבים, חשבונות בנק, מניות, אופציות, וכיוצ"ב
  • משמורת והסדרי ראייה - יש להסדיר בהסכם הגירושין את עניין משמורת הילדים, ולהחליט מי יהיה ההורה המשמורן, היינו, בחזקת מי יישארו הילדים. חזקת הגיל הרך קובעת, כי עדיף לילדים עד גיל 6 להיות במשמורת האם, אך במסגרת הסכם גירושין ניתן להסכים כי האב יהיה ההורה המשמורן. יחד עם זאת, בית המשפט יאשר הסכם ברוח זו רק אם השתכנע כי זו טובת הקטינים. הסכם הגירושין קובע את הסדרי הראייה בין ההורה שאינו ההורה המשמורן, בימי חול, בסופי שבוע, בחגים ובחופשות. בהסכם הגירושין יכולים ההורים להסדיר את אופן חינוך הילדים, את אופן הטיפול בהם, דרכי טיפול במצבי חירום, דרכי טיפול בריאותי, הסכמה בנוגע לאנשי מקצוע (למשל: רופאים, פסיכולוגים וכיוצ"ב), אופן הוצאת הילדים לחו"ל, וכל החלטה אחרת הנוגעת לילדים
  • מזונות הילדים - בהסכם הגירושין יש להסדיר את עניין תשלום המזונות לקטינים, מועד ואופן תשלום המזונות, הצמדת דמי המזונות, תקופת תשלום המזונות, אופן חלוקת ההוצאות המיוחדות והרפואיות של הילדים, וכיוצ"ב
  • סידור הגט - על הסכם גירושין לכלול את הסכמת שני הצדדים להיפרד בהסכמה ומתוך רצון חופשי, כאשר הבעל מצהיר כי הוא מוכן לתת לאישה גט והאישה מצהירה כי היא מוכנה לקבל את גיטה.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, הוא אופציה מתאימה לבני זוג נשואים, אשר יחסיהם נקלעו למשבר, לנסות ולשקם את חיי הנישואין, אך יחד עם זאת, להבטיח לעצמם גירושין מהירים וקלים, במקרה ששלום הבית לא יעלה יפה.

הסכם שלום בית לחילופין גירושין, מסדיר את אופן החיים המשותפים בתקופת שלום הבית, והוא קובע הוראות בענייני הרכוש, משמורת הילדים והסדרי הראייה, מזונות הילדים וסידור הגט, במקרה של גירושין.

בהסכמים כאלו, קיימת בדרך כלל הוראה, לפיה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את תקופת שלום הבית, בדרך של מתן הודעה בכתב לצד השני, ובאופן זה ייכנסו הוראותיו של הסכם הגירושין לתוקף.

ביטול הסכם גירושין

הסכם גירושין הינו הסכם מחייב, ולאחר שניתן לו תוקף של פסק דין, ניתן לבטלו מכוח עילות חוזיות, כגון טעות, הטעייה, כפייה, תרמית ועושק.
באופן מעשי, בתי המשפט ובתי הדין הרבניים נוטים לדחות תביעות לביטול הסכם, בעיקר לאור הסיבה שבטרם אישור ההסכם, בדקה הערכאה שאישרה את ההסכם כי ההסכם נחתם מרצון חופשי, וכי הצדדים הבינו הבנה מלאה את האמור בהסכם הגירושין.

אי לכך, אין להקל ראש בהסכמי הגירושין, ולפני החתימה עליכם להיות בטוחים כי הוראות ההסכם מקובלות עליכם ולשביעות רצונכם.
חשוב לדעת, כי הסכם גירושין לעולם אינו סוף פסוק ככל שהעניין נוגע למשמורת הילדים, הסדרי הראייה ומזונות הילדים. ילדים אינם מחויבים בהסכם גירושין שנחתם בין הוריהם, ובלבד שבית המשפט שאישר את ההסכם, לא נכנס לעובי הקורה בעניין מזונות הילדים. במידה וחל שינוי נסיבות מהותי, שלא היה קיים בעת חתימת ההסכם, ולא היה ניתן לצפות את התרחשותו, ניתן לפנות לבית המשפט בתביעה לשינוי גובה המזונות, בעילה של שינוי נסיבות מהותי.

עניין משמורת הילדים והסדרי הראייה, נתון אף הוא לשינוי, בנסיבות בהן יש הצדקה לבדיקה מחודשת של טובת הילדים, וניתן לפנות לבית המשפט בעניין זה.

יחד עם זאת, כל שינוי מהסוג הזה דורש פנייה מחודשת לערכאות השיפוטיות, הגשת תביעות מתאימות, וניהול הליך משפטי, הכרוך בהוצאות כספיות, מה עוד שהשינוי אינו אוטומאטי, אלא אפשרי רק בהתקיים נסיבות מסוימות.

twitter-widget.com