נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים - נישואים עם תאילנדיות
נישואין אזרחיים 


בארץ לא ניתן להינשא בנישואין אזרחיים, אלא רק בנישואין כדת משה וישראל. רק נישואין אזרחיים, שנערכו בחו"ל, מוכרים בארץ על ידי משרד הפנים.

גירושין של בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים

בני זוג יהודים, שנישאו בחו"ל בנישואין אזרחיים, ומעוניינים להיפרד זה מזו, חייבים בגט, על מנת שיוכלו להינשא לבני זוג אחרים.יחד עם זאת, בית הדין הרבני נותן פסק דין לגירושין  די  בקלות, ואין צורך להוכיח עילת גירושין מכוח הדין הדתי, אלא די בעילה כללית לפיה קשר הנישואין התמוטט באופן בלתי הפיך.

חשוב לדעת, כי  לבית הדין הרבני יש סמכות לדון אך ורק בעניין הגט, כלומר, יתר העניינים השנויים במחלוקת, שנובעים מנישואיהם של הצדדים ופרידתם זה מזו, לרבות: ענייני הרכוש, ענייני המזונות, משמורת הילדים והסדרי ראייתם, וכיוצ"ב, ידונו בבית המשפט לענייני משפחה, שלו הסמכות הבלעדית לדון בעניינים אלו, במקרה של נישואין אזרחיים.

זוגות מעורבים – בני דת שונה


ההליך המשפטי באמצעותו ניתן לנתק את קשר הנישואין, כשמדובר בזוגות מעורבים, הוא הליך של התרת נישואין.

מזונות בנישואין אזרחיים


בית המשפט העליון, קבע ברע"א 8256/99, פלונית נ' פלוני, כי בעל חייב במזונות אשתו, גם כשבני הזוג נשאו בנישואין אזרחיים, שמקור החובה בדיני החוזים.
חיוב המזונות מושתת גם על עיקרון תום הלב. כב' הנשיא ברק קבע, כי גם אם לא הוכח הסכם בין בני הזוג, ההגינות והצדק מחייבים חיוב מזונות, ובלבד שהדבר נדרש על פי היושר, ההגינות ותחושת הצדק.

שיעור המזונות ומשך תקופת החיוב בהם, כמו גם קיומן של עילות השוללות את המזונות, יקבעו על פי עיקרון תום הלב.

twitter-widget.com