בית-המשפט לענייני משפחה

גירושין בית הדין לענייני משפחה
בית הדין לענייני משפחה - רקע כללי 

בית המשפט לענייני משפחה הוקם בשנת 1995, ובסמכותו לדון ולפסוק בכל ענייני המשפחה, לרבות מזונות אישה, מזונות קטינים, משמורת קטינים, הסדרי ראייה, אבהות ואמהות, ענייני רכוש ופירוק שיתוף במקרקעין, ירושות ועיזבונות, אימוץ, תביעות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החזרתו של קטין חטוף, תביעות לפי חוק השמות, תביעות בענייני התרת נישואין, תביעות לפי חוק הגיל, ובכל תובענה בענייני המעמד האישי, ובסכסוכים אחרים בין בני משפחה, או בין עזבונו של אדם לבני משפחתו.

לבית המשפט לענייני משפחה  ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בענייני רכוש, משמורת ומזונות אישה.

העיקרון המנחה הוא "משפחה אחת – שופט אחד". המטרה היא להקל על המתדיינים וגם על המערכת המשפטית, ולייעל את ההליכים, כאשר כל התמונה פרוסה בפני אותו שופט, שמכיר את הצדדים ואת הנפשות הפועלות.

 הליך גירושין  בבית המשפט לענייני משפחה

ההליך בבית המשפט לענייני משפחה נפתח בהגשת כתב תביעה, אלא שבניגוד להליך אזרחי רגיל, בבית המשפט לענייני משפחה מגישים כתב תביעה נפרד לכל סעד מבוקש, כאשר התביעה הראשונה תקבל מספר תיק עיקרי, וכל תביעה נוספת תקבל מספר תיק משנה.

לאחר הגשת כתב התביעה, יש למוסרו לצד שכנגד, ועליו להגיש כתב הגנה מטעמו בתוך 30 ימים מיום המסירה, ובתוך 15 ימים אם מדובר בתביעת מזונות.

לאחר הגשת כתב ההגנה, בדרך כלל יקבע בית המשפט מועד לקיום קדם משפט במעמד הצדדים, ובמעמד זה ינסה לסייע לצדדים ולהביאם להסכם גירושין, או לפחות לצמצם את גדר המחלוקת.

בכל שלב בהליך המשפטי ניתן לבקש מבית המשפט סעדי ביניים, לרבות צווי עיקול, צווי מניעה, צו עיכוב יציאה מן הארץ, וכיוצ"ב. בקשה לסעדים זמניים, ניתן להגיש אף לפני הגשת כתב התביעה, ובלבד שבתוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה, יוגש כתב תביעה מתאים.

במידה והצדדים לא הגיעו להסכם, בית המשפט יקבע מועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים לתביעה, ובמועד שייקבע לדיון הוכחות, יחקרו הצדדים על התצהירים הנ"ל, יחקרו עדים מטעמם, ולאחר שבית המשפט יבדוק את כל הממצאים והראיות, יבחן את התצהירים והסיכומים שהוגשו מטעם הצדדים, ייתן פסק דין.

 יחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה

יחידת הסיוע נועדה לעזור למשפחות הנמצאות בהליכים משפטיים, ולסייע לבית המשפט לענייני משפחה למלא את תפקידו. יחידת הסיוע מורכבת מאנשי מקצוע, ובכלל זה עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים.
תפקיד יחידות הסיוע הוא לנסות ולפשר בין הצדדים, מחוץ לכותלי בית המשפט, וללא נוכחות עורכי דין.

כל צד רשאי לבקש מבית המשפט לענייני משפחה להפנות אותו ואת בן זוגו ליחידת הסיוע, בניסיון ליישב את הסכסוך. הפניית בית המשפט את בני הזוג ליחידת הסיוע, מעכבת את ההליכים לתקופה של שלושים ימים.

twitter-widget.com